Omgaan met breuken in families
Over het verdragen en bespreken van breuken en conflicten in families

Een familie kan in indringende impasses en conflicten verzeilen: volwassen kinderen onthullen intra-familiaal misbruik, (groot)ouders zien de (klein)kinderen niet meer, de nieuwe partnerrelatie na een scheiding wordt niet erkend, de zorg voor bejaarde ouders en erfeniskwesties zetten druk op familierelaties.

Tijdens deze specialisatiedag leer je de ontreddering van alle betrokkenen te kaderen en bespreekbaar te maken. Je gaat creatief om met settingkeuze en werkt waar mogelijk aan een minimale herverbinding tussen familieleden. Je leert hoe je op constructieve wijze kunt bewegen in een veld vol onmogelijkheden en begrenzingen. Je leert te werken in het spanningsveld tussen autonomie en verbondenheid, nabijheid en afstand, controle en loslaten, behoud en verandering.

Deze opleiding is ook deel van het leertraject intrafamiliaal geweld.

Wat levert het mij op?

Deelname aan dit programma (SKJ215408) levert 7,5 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren - Cursus.
Deze inspiratiedag is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (5,5 uur permanente vorming).

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

OPLEIDER:               Loes Maes 


UURSCHEMA:        van 9.30 tot 15.30 uur


LOCATIE:                   Interactie-Academie vzw
                                          Van Schoonbekestraat 33
                                          B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze specialisatiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze specialisatiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid