Groep als begeleidingscontext

De groep als begeleidingsvorm behoort bij vele hulpverleners in diverse voorzieningen als vanzelfsprekend tot hun beroeps/behandelrepertorium. Werken in groep brengt tal van vraagstukken met zich mee zoals: weerstand en verzet, afwezigheid, onderlinge conflicten, inactiviteit, subgroepvorming, haantjesgedrag, onzichtbaarheid, en risicovol gedrag. Voor een groepsbegeleider betekent dit nadenken over hoe een constructieve groepssfeer ontstaat en hoe je die kan vasthouden, welke regels en afspraken bevorderlijk werken, wat een optimale groepssamenstelling is en wat je moet doen met individuele problematiek, maar ook hoe je veranderingsgericht kunt werken en welke methoden je daarbij best gebruikt.

Deze en nog vele andere vragen worden in deze cursus behandeld. We presenteren de groepsbegeleider, sociotherapeut en/of groepstherapeut een gereedschapskist voor constructieve tussenkomsten. We stellen een reeks methodieken voor, waarbij we tevens groepsgerichte methodes demonstreren en inoefenen.

Wat levert het mij op? 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Initiatie en zomercursussen >

OPLEIDER:             Marleen De Fraeye 


UURSCHEMA:      van 9u30 tot 16u30


LOCATIE:                 Interactie-Academie VZW
                                        Van Schoonbekestraat 33
                                        B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze cursus door op de begindatum te klikken.

 Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid