Het vergroten van het eigen repertoire als bemiddelaar

In deze twee leerrijke oefendagen staan we stil bij onszelf als bemiddelaar. Bij onze eigen valkuilen, maar ook competenties, bij onze houding in het bemiddelingswerk en bij hetgeen onze rol als bemiddelaar belemmert of juist versterkt. We maken een persoonlijk ontwikkelingsplan, oefenen op onze persoonlijke leeruitdagingen en krijgen zicht op andere mogelijkheden. De groep gebruiken we als een veilige leercontext. We leren van en met elkaar. Iedereen wordt uitgenodigd de eigen visies, handelingswijzen, grenzen als bemiddelaar te exploreren en zo het eigen repertoire te vergroten.

Wat levert het mij op? 

Deze workshop is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (12 uur permanente vorming).

Deelname aan dit programma (SKJ208874)  levert 16 punten op voor bij SKJ geregistreerde professionals in de categorie Formeel leren - Cursus.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Bemiddeling, mediation en conflicthantering >

OPLEIDER:              Mia Claes 


UURSCHEMA:      van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                 Interactie-Academie VZW
                                        Van Schoonbekestraat 33
                                        B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze workshop door op de begindatum te klikken.

 Deze workshop gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

ekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid