Een initiatie in systeemtheoretisch denken

Deze cursus is bedoeld voor professionals die kennis willen maken met het systeemdenken en de communicatietheorie.

In herkenbare alledaagse situaties, zowel op het werk als in het maatschappelijk leven, wordt de systeemtheorie concreet. We kijken met een milde blik naar lastig gedrag, naar begrenzingen van mensen, naar onvermijdelijke kortsluitingen en conflicten. We situeren mensen niet enkel in hechte familiale, collegiale en vriendschappelijke verbindingen maar ook in macroverbindingen zoals cultuur, sociale regelgeving, media, tijdsgeest, sociaal discours.

Via uiteenzettingen en oefeningen gaan we dieper in op de voortdurende en wederzijdse beïnvloeding tussen mensen, op de wijze waarop mensen communiceren en de betekenis ervan. We reflecteren over het belang van context, over hoe misverstanden ontstaan en hoe afwijkend gedrag begrepen kan worden. Belangrijke thema’s als het gevoel van eigenwaarde en de betekenis van emoties en lichaamsgewaarwordingen worden systeemtheoretisch gekaderd.

Wat levert het mij op? 
Deelname aan dit programma (PE-413576) levert 38 punten op voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Deelname aan dit programma (SKJ208820) levert 36 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren - Cursus.

Accreditering voor Vlaamse artsen kan (op aanvraag)  worden aangevraagd.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Initiatie en zomercursussen >

 

OPLEIDER:  

 

 

 

Eline Kegels

Ilke Gysen

 

 

 

Thomas Fondelli

 

 


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze cursus door op de begindatum te klikken.

 Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid