Meerzijdige partijdigheid: een illusie?

Neutraliteit of strikte onpartijdigheid is een belangrijk streven, maar het blijkt in de praktijk soms moeilijk haalbaar te zijn. Onder andere de bemiddelaar en/of de hulpverlener wordt – ook als hij dat zelf niet wil – toch altijd beïnvloed. Er spelen immers zoveel belangen en naast de aanwezige partijen zijn ook nog andere mensen en groepen betrokken.

Tijdens deze praktijkgerichte dag stellen we onze visie voor op die neutrale en onpartijdige positie en op de notie van meerzijdige partijdigheid. We oefenen op enkele methodieken om in plaats van meerzijdige partijdigheid een systemische inleving als kader vast te houden. We reflecteren over valkuilen en complexiteiten daarvan.

Wat levert het mij op? 

Deze inspiratiedag is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (5,5 uur permanente vorming).

Accreditatie voor deze inspiratiedag bij de Mediatorsfederatie is in behandeling..

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Bemiddeling, mediation en conflicthantering >

OPLEIDER:             Mia Claes 


UURSCHEMA:      van 9u30 tot 16u00


LOCATIE:                 Interactie-Academie VZW
                                        Van Schoonbekestraat 33
                                        B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze inspiratiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze inspiratiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid