Meerzijdige partijdigheid: een illusie?
Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich gehoord voelt? En kan dat wel?

Neutraliteit of strikte onpartijdigheid is een belangrijk streven, maar blijkt in de praktijk soms moeilijk haalbaar. Denk maar aan situaties van verontrusting, bij morele dilemma’s of psychiatrische diagnoses. Tijdens deze praktijkgerichte specialisatiedag sta je stil bij de neutrale en onpartijdige positie die van bemiddelaars en hulpverleners gevraagd wordt en bij complexiteiten en complicaties in het proces. Je plaatst kritische kanttekeningen bij het gebruik van de notie van meerzijdige partijdigheid. Je oefent enkele methodieken om een systemische inleving als kader vast te houden. En je reflecteert over de valkuilen en mogelijkheden daarvan.

Wat levert het mij op? 

Deze inspiratiedag is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (5,5 uur permanente vorming).

Accreditatie voor deze inspiratiedag bij de Mediatorsfederatie is in behandeling..

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

OPLEIDER:             Mia Claes 


UURSCHEMA:      van 9.30 tot 15.30 uur


LOCATIE:                 Interactie-Academie vzw
                                        Van Schoonbekestraat 33
                                        B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze specialisatiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze specialisatiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid