Netwerkversterking als kern van residentiële zorg - Een pleidooi voor de mogelijkheden van contextgericht werken!

Hoe kunnen we onze samenwerking met gezinnen zo organiseren dat zij op een waarachtige manier regisseurs worden van hun eigen unieke parcours? Hoe kunnen we onze werkvormen zo inzetten dat de natuurlijke netwerken rondom kinderen en jongeren permanent zichtbaar blijven in de voorziening? 

De voorbije jaren is er, binnen de residentiële zorg aan kinderen en jongeren, steeds meer sprake van het intensief betrekken van ‘de context’. Overheid en maatschappelijke partners verwachten dat er aan de doelen van relevante betrokkenen rondom het kind wordt gewerkt. Inspraak en participatie van ouders en andere verantwoordelijke volwassenen moeten structureel worden geïmplementeerd. Het werk van alledag maakt het echter niet evident om tijd en ruimte te vinden om binnen de organisatie een gedeelde visie te ontwikkelen. Contextgericht werken wordt dan al snel een verplichting erbij of ‘een kwestie van uitvoeren’.

Deze inspiratiedag reflecteert over hoe ‘contextgericht werken’ geen afgelijnde werkvorm hoeft te zijn maar eerder een veranderingsstrategie: een manier om beweging te krijgen in de verhoudingen tussen begeleiders, kinderen/jongeren en andere betrokkenen. We verschuiven hierbij het zwaartepunt van het gesprek tussen hulpverlener en cliënt naar het versterken van de vele dialogen tussen cliënten onderling en de omgevingen waar ze zich mee verbinden.

Focus op ouders en gezinnen >

OPLEIDER:                Willem Beckers


UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u30


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 


Wat levert het mij op? 

Deelname aan dit programma (SKJ197443) levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject Jeugdzorgwerker. Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447 geldig tot 25/5/2021

Postrekening: IBAN BE48 0001 6139 1327 - BIC BPOTBEB1

Inschrijvingsvoorwaarden