Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Problemen in een nieuw samengesteld gezin ervaart men vaak als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. Op basis van de traditionele visie, gebaseerd op het kerngezin, schrijft men de spanningen toe aan individuele personen. Wederzijdse beschuldigingen zijn het gevolg.

Echter, in een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met posities in het gezin, met de onduidelijkheid van het gezinsstatuut in de samenleving. We plaatsen deze worstelingen tijdens deze inspiratiedag in een breder kader en reiken taal en hiermee ruimte aan voor de eigenheid van deze gezinsvorm.

Wat levert het mij op? 

Deelname aan dit programma (SKJ202796) levert 8 punten op voor bij SKJ geaccrediteerde Jeugdzorgwerkers.

Deelname aan dit programma (PE-313280) levert 6 punten op voor cliëntondersteuners, Sociaal juridische dienstverleners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk Werkers en Sociaal Agogen.


Focus op ouders en gezinnen >

Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen >

OPLEIDER:           Ilse Janssen


UURSCHEMA:    van 9u30 tot 16u00


LOCATIE:               Interactie-Academie VZW
                                      Van Schoonbekestraat 33
                                      B-2018 Antwerpen 

Je kan je onderaan deze pagina inschrijven voor deze inspiratiedag. Deze inspiratiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447 geldig tot 25/5/2021

Postrekening: IBAN BE48 0001 6139 1327 - BIC BPOTBEB1

Inschrijvingsvoorwaarden