Supervisie als weg naar een rijkere professionele identiteit

Supervisie is steeds vaker een belangrijk onderdeel van de werkpraktijk en van opleidingstrajecten. De supervisor of werkbegeleider heeft nood aan specifieke deskundigheid en methoden om de supervisant opnieuw op weg te helpen, te inspireren of om zijn professioneel handelen te bevorderen.

Tijdens deze dag staan we stil bij een aantal narratieve en systemische principes die als leidraad kunnen dienen voor het begeleiden van de supervisie. We denken na over onze positie als supervisor met bijzondere aandacht voor de daarbij horende professionele discoursen die de supervisor in hun greep kunnen hebben.

We stappen samen in een proces dat moeilijkheden, fricties of belemmeringen in het hulpverleningsproces exploreert en engageren ons in het vertellen en her-vertellen van rijkere verhalen die rijkere professionele identiteitsconclusies mogelijk maken.

We denken na over hoe we meerstemmigheid in onze supervisiepraktijk kunnen realiseren en hoe we supervisanten kunnen verbinden met wat en wie waarden-vol voor hen is en dit zowel binnen individuele als groepssupervisie.

Deze verschillende wegen demonstreren we gebruik makend van casuïstiek van deelnemers en illustreren we met videomateriaal. We proberen de ideeën uit in de grote groep en in subgroepen.

Voor wie?

Supervisors van zowel individuele als groepssupervisie, werkbegeleiders, teambegeleiders die ondersteuning moeten bieden bij casuïstiekbesprekingen, supervisors binnen opleidingstrajecten.

Wat levert het mij op?

LVSC kent 1,5 PE toe aan het programma. Leden krijgen 10 % korting op de prijs zonder vroegboekkorting.

Deelname aan dit programma (SKJ212609) levert 7,5 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren - Cursus.

Deelname aan dit programma (PE 361245) levert 5 punten op bij de NVRG.

Deelname aan dit programma (PE 361245) levert 5,5 punten op bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridische dienstverleners, aandachtsfunctionarissen, GGZ agogen, Maatschappelijk Werkers, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Initiatie en zomercursussen >

Mens, werk en organisatie >

OPLEIDER:                Sabine Vermeire


UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze inspiratiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze inspiratiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid