Trots op leefgroepwerk! Handvatten voor een dagelijkse praktijk

Een kind eist extra aandacht op net als de andere kinderen aan tafel willen. De school belt tijdens het eten met de boodschap dat het kind geschorst is en ze de ouders niet kunnen bereiken. Mama hangt 10 minuten later boos aan telefoon. De kinderen worden rumoerig. Vliegensvlug moet je beslissen in een veld vol vragen: Op wie ga je in en hoe? Wat met de afspraken gemaakt op de vergadering rond tafelmomenten? Wat denkt mijn collega nu? Is er voldoende rekening gehouden met de diagnose van het kind? Kan mijn leidinggevende me hier steunen? 

Als begeleider van kinderen en jongeren werk je in een specifieke zorgcontext: de leefgroep. Veel verhalen en invloeden komen hier samen, die begeleiders voor grote dagelijkse uitdagingen zetten. Hoe kunnen leefgroepbegeleiders in de rush van de dag aandacht hebben voor de complexe afwegingen in hun werk? Hoe kan je en overeind blijven en je gevoel van professionaliteit behouden?

Tijdens deze inspiratiedag gaan we dieper in op de voortdurende en wederzijdse beïnvloedingen tussen begeleiders en de kinderen en jongeren, collega’s, leidinggevenden, school. Je krijgt handvatten om aan te sluiten bij kinderen en jongeren en te balanceren tussen hun hoopvolle, lastige, emotionele maar soms ook eerder praktische verhalen. Samen gaan we op zoek naar hoe dit vorm kan krijgen in jouw specifieke werkcontext. Concepten als rollen/posities, omgangsvormen, loyaliteiten, leefgroepsidentiteit worden geëxploreerd.

Ook contextbegeleiders en inhoudelijk ondersteunende functies die even in de schoenen van de begeleiders willen staan, zijn welkom.

Aan het eind van deze dag:

  • herken je verschillende invloeden die samen komen in een leefgroep en weet je hoe je je daarin kan positioneren;
  • heb je een kader voor het begrijpen van de continue wederzijdse beïnvloedingen tussen begeleiders en kinderen in een leefgroep;
  • heb je zicht op hoe de zorgcontext ‘leefgroep’ zich verhoudt tot een organisatie en zijn breder maatschappelijke opdracht;
  • kan je met behulp van concepten als rollen/posities, omgangsvormen, loyaliteiten betekenisvolle interventies in de leefgroep onderscheiden en toepassen.

Wat levert het mij op?

Deelname aan dit programma (SKJ213209) levert 6 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren - Cursus.

 

Focus op de leefwereld van kinderen >

Mens, werk en organisatie > 

OPLEIDER:             Ilke Gysen 


UURSCHEMA:      van 9.30 tot 15.30 uur


LOCATIE:                  Interactie-Academie VZW
                                        Van Schoonbekestraat 33
                                        B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze inspiratiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze inspiratiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid