Uitsluiting

Uitsluitingsmechanismen doen zich voor op vele niveaus. Pesten op het werk of in een klas. Er niet meer bijhoren in je gezin van herkomst, een vriendengroep waar je niet meer welkom bent, tot het breedste niveau, namelijk er niet meer bij horen in de samenleving wegens een misstap, een foute seksuele voorkeur, geen of een zeer laag inkomen …

Eén ding is zeker, uitsluiting, op eender welk niveau, heeft ernstige gevolgen voor het welzijn van mensen. Mensen willen er op één of andere manier bij horen. Het zijn uitzonderingen die het zich kunnen veroorloven er niet bij te horen. Wat is onze positie als hulpverlener in deze thematiek? Moet je mensen leren zich in te voegen? Of stevig maken om zichzelf te blijven?

Op deze inspiratiedag gaan we na hoe het mechanisme van uitsluiting werkt en hoe je hier in de hulpverleningspraktijk mee kan omgaan.

Outreachend en psychosociaal werken >

OPLEIDER:                Johan Bastiaensen  


UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u010


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 


Wat levert het mij op? 

Deze cursus komt niet in aanmerking voor accreditatie. Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447 geldig tot 25/5/2021

Postrekening: IBAN BE48 0001 6139 1327 - BIC BPOTBEB1

Inschrijvingsvoorwaarden