Jubileumjaar 2020-2021
50 jaar Interactie-Academie

De Interactie-Academie bestaat 50 jaar. Een tijd waarin de missie van ons instituut gelijk is gebleven, maar de praktijkverwachtingen en maatschappelijke omgeving veranderden. Een halve eeuw systemisch denk- en ontwikkelwerk, met duizenden deelnemers aan korte en lange opleidingsprogramma’s. Dat laat zijn sporen na. Sporen die we graag zichtbaar willen maken.

Wat doen onze cursisten van nu en toen met al die systemische inspiraties in hun praktijk? Wat heeft dat systemisch bad met hen gedaan? En wat doet dat weer met de Interactie-Academie? Gedurende een heel academiejaar (2020-2021) gaan we met studenten, opleiders, opdrachtgevers en netwerkpartners in dialoog over deze vragen. We werken met hen samen in het zichtbaar maken van concrete systemische projecten die in de werkpraktijk iets in beweging hebben gebracht of (gaan) brengen. Projecten die op hun beurt weer de opleidingen en het ontwikkelingswerk in de Interactie-Academie zullen beïnvloeden.  

In woord, beeld, geluid wordt iedereen op de hoogte gehouden van de boeiende reflecties die tijdens dit veelvormige projectwerk ontstaan. De resultaten van de verschillende grote en kleine projecten worden tijdens een feestelijke dag  op vrijdag 24 september 2021 op een vernieuwende, kunstzinnige of amusante wijze gepresenteerd. Dat doen we in STORMKOP: een locatie die aanleiding geeft tot bespiegelingen over eb en vloed, alles wat daarbij wordt weggespoeld of blijft liggen en de moeite waard is om mee te nemen. 

Hier zie je het Covid-beleid terug voor deelname aan de studiedag: https://in-vloed.be/covidbeleid.

 


FEESTDAG:               Vrijdag 24 september 2021


LOCATIE:                    STORMKOP
                                           Droogdokkenweg 4
                                           B-2030 Antwerpen 


UURSCHEMA:         09u00 - 09u30: ontvangst met koffie
                                           09u30 - 16u00: programma 
                                           16u00 - 18u00: feestelijke receptie


 

Je kan je  hieronder inschrijven voor deze feestdag door op de begindatum te klikken.

 Dit evenement gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid