Narratieve hulpverlening - Verdieping

Met een combinatie van live en online opleidingsdagen diep je de narratieve basisvaardigheden verder uit

Deze opleiding bestaat uit twee live bijeenkomsten plus drie online-bijeenkomsten en wordt afgesloten met één live consolidatiedag.

De narratieve principes en methodieken uit de basisopleiding worden gedurende de opleiding theoretisch verfijnd en uitvoerig getraind. Je oefent narratieve ingangen bij drukkende sociale vertogen, bij emoties en identiteitsproblemen en bij gezin en gezinsmoeilijkheden. Je maakt kennis met narratieve concepten zoals ‘absent but implicit’, ‘sociaal discours’, ‘identiteitsvertogen’ en onderzoekt de mogelijkheden van het ‘dubbel luisteren’, ‘deconstructie van machtspraktijken’, ‘rijkere beschrijvingen van identiteiten’. Je leert een narratief hulpverleningsproces in de steigers zetten (scaffolding conversations). En je reflecteert over de raakvlakken tussen deze benadering en de systeemtheorie. In de opleiding wordt afwisselend gewerkt met uiteenzettingen, demonstratie- en ervaringsoefeningen, rollenspelen, filmopnames en casuïstiekbesprekingen.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een basisopleiding in de narratieve benadering gevolgd en/of gebruikt de basisprincipes, concepten en methoden.

Wat levert het mij op? 

Het boek Wegen naar her-verbinding - Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken is bij de prijs inbegrepen.

Deelname aan dit programma (SKJ215732) levert 57,5 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren - cursus.  
Deelname aan dit programma (ID530751) levert 36 punten op bij NVRG geregistreerde werkers.

De basiscursus gecombineerd met de verdiepingscursus is geaccrediteerd door het SKB (327 uren).

De basiscursus plus verdiepingscursus (9 dagen) kunnen gecombineerd worden met het counselingstraject, waardoor men het lidmaatschap van de LPVW kan aanvragen.
De
basiscursus plus verdiepingscursus (9 dagen) zijn erkend als specialistische cursus voor de systeemtherapie opleiding NVRG.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding (opleidingsnummer: BSC-0009073, thema: 'Beroepsspecifieke competenties'). Ons registratienummer van de KMO-portefeuille vindt u onderaan deze webpagina. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be

OPLEIDER:                Sabine Vermeire 


UURSCHEMA:        van 9 tot 16 uur


LOCATIE:                    Interactie-Academie vzw
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

 

Dit programma maakt deel uit van het leertraject:

 

 Narratieve Hulpverlening > 

 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze korte opleiding door op de begindatum te klikken.

 Deze korte opleiding gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid