Narratieve inspiraties voor bemiddelaar/mediators

Zomercursus Narratieve inspiraties voor bemiddelaars/mediators
Een tanker verandert langzaam van koers

Ruzie maken is geen eigenschap van een persoon, al is het gebruikelijk én verleidelijk het zo te zien. Fricties en strijd ontstaan tussen mensen en creëren vastliggende verhalen over wie schuldig is, wie (on)gelijk heeft, wie dé juiste visie op de werkelijkheid heeft.

Binnen een bemiddeling selecteren we verhalen die bouwstenen bieden voor een 'conflict-hanteerbare' en meer hoopvolle toekomst. Interviewmethodieken en outsider witness positioneringen bevorderen tussen alle partijen grotere creativiteit en afstemming. Dit alles wordt ondersteund door de methodiek van narratieve verslaggeving.

Wat levert het mij op? 
Deze zomercursus is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (12 punten).
Deelname aan dit programma levert 12 punten op in categorie 1a voor Permanente Educatie bij Mediatorsfederatie NL.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Initiatie en zomercursussen >

Bemiddeling, mediation en conflicthantering >

 

OPLEIDER:                Kris Decraemer 


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze zomercursus door op de begindatum te klikken.

 Deze zomercursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)