Partnergeweld voor de scheiding: hoe samen verder als ouders?

Partnergeweld voor de scheiding: hoe samen verder als ouders?

Huiselijk geweld voor de scheiding kan de transitie en het samen vormgeven van ouderschap erg bemoeilijken. Angst voor nieuw geweld, onveiligheidsgevoelens, wantrouwen en wederzijdse verwijten zijn groot en versterken de blik op het verleden, het ex-partnerschap en het dader-slachtoffer discours. Als hulpverlener/bemiddelaar is het spitsroeden lopen. In de ogen van het slachtoffer minimaliseer je het geweld. In ogen van de dader leg je er teveel nadruk op. Hoe kan je oog houden voor het effect van (beschuldiging van) geweld en openingen zoeken voor contactherstel en ouderschapsthema’s?

Tijdens deze workshop leer je een bruikbare inschatting maken van interactieprocessen en emoties die elkaar versterken en herstel verhinderen. Je krijgt zicht op hoe kinderen vanuit eigen ervaringen aan kunnen geven wat ze nodig vinden. Je krijgt handvatten om de focus te zetten op  ‘nieuw toekomstig’ ouderschap waarbij ouders - samen met hun netwerk - zorg dragen voor een veilig en geweldloos samenleven in elk huis apart.

Wat levert het mij op?

Deze workshop is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (12 uur permanente vorming).

Dit programma is erkend door de Mediatorsfederatie NL voor 12 punten in categorie 1a.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Bemiddeling, mediation en conflicthantering >

Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen >

OPLEIDER:                

                

                             Kris Decraemer

                          Ilse Janssen


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze workshop door op de begindatum te klikken.

 Deze workshop gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid