Systemische herstelbemiddeling
Helpende elementen in een herstelproces

Het kan gebeuren: je (ex-)partner, je (groot)ouder, je broer of zus, je kind, je buur of collega, je cliënt, of zomaar een wildvreemde, raakt je op een indringende, gewelddadige wijze. Er is daarbij al dan niet sprake van een justitiële klacht, een juridisch misdrijf. Een dergelijke intermenselijke kwetsuur raakt zowel de dader als het slachtoffer en de netwerken eromheen. Naast de materiële of lichamelijke schade, vraagt ook de morele wonde (moral injury) herstel.

Al heel wat jaren biedt restorative justice een alternatief op gerechtelijke wegen, op straf en veroordeling. (Herstel)bemiddelaars beschikken over leidraden en methodieken om een context te creëren waarin rechtstreeks spreken en luisteren wordt gefaciliteerd en wegen worden geopend naar iets van herstel, her-connectie, afsluiting. In deze opleiding kijk je vanuit een systeemtheoretische benadering naar breuken, delicten, verantwoordelijkheid nemen en verwerkingsprocessen. Je verkent de verschillende perspectieven op dader- en slachtofferschap en de impact daarvan op het zelfbeeld en de relaties van betrokkenen. Je taxeert contextinvloeden en relationele elementen die meespelen bij het ontstaan van de gebeurtenis. En je selecteert daarbij de ingangen die kunnen leiden naar hersteldialogen.

Bemiddeling, mediation en conflicthantering >

Geweld en delinquentie >

 

OPLEIDER:                Mia Claes 


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze cursus door op de begindatum te klikken.

 Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid