Wat werkt bij hoog conflict tussen ouders na scheiding?

Soms loopt de reorganisatie van het ouderschap na scheiding erg moeilijk. Spreken over regelingen verzandt in onmacht en frustratie. Conflicten tussen ouders escaleren. Ouders en kinderen verzeilen in heftige strijdpatronen die kunnen leiden tot een dynamiek van oudervervreemding en ouderverstoting. En iedereen raakt gealarmeerd door de steeds akeligere verhalen over ‘de andere ouder’. De reorganisatie van het ouderschap wordt overgenomen door andere autoriteiten: kinderrechters, consulenten, advocaten, hulpverleners.

In deze tweedaagse workshop krijgen deelnemers een concrete methode aangereikt om ouders en kinderen te steunen om stap voor stap op een constructiever manier met elkaar om te gaan en het heft terug in eigen handen te nemen. We stellen enkele kaders voor die hulpverleners helpen om radicaal anders te kijken en te handelen waardoor de strijd minstens niet versterkt, maar wel afgebakend wordt. Onze inspiraties komen uit onze systeemgerichte therapie- en bemiddelingspraktijken. Waarbij we ook putten uit narratieve methodieken en werken met eenzijdige actie en geweldloos verzet.

Wat levert het mij op? 

Deze cursus is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (12 uur permanente vorming).
Deelname aan dit programma (ID450570)  levert 12 punten voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen.

Deelname aan dit programma (SKJ209682) levert 18 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers.
Deze cursus (ID 450570) w
erd geaccrediteerd door het NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog – Generalist (OG) met het volgende aantal punten: K&J/OG Herregistratie 12 punten, K&J/OG opleiding behandeling 5 punten, K&J/OG opleiding diagnostiek 1 punt.

Deze opleiding wordt door het MfN-register erkend voor 12 punten (categorie 1a).
 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen >

 

 

 OPLEIDERS:                          Ilse Janssen                                      Mia Claes


UURSCHEMA:         online van 9u00 tot 15u00


 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze cursus door op de begindatum te klikken.

 Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid