Bemiddeling, een kans erbij ...
Duik in de mogelijkheden en methodes van bemiddeling

Het bemiddelingsprotocol en de werkingsprincipes van bemiddeling vormen een gestructureerde methode die recht doet aan de kwetsuren die mensen oplopen bij conflicten en breuken. Je zoekt naar wederzijdse afstemming en richt je je op het creëren van leefbare toekomst voor alle partijen. Je nodigt mensen uit om te bewegen van de positie van ‘gelijk hebben en moeten krijgen’ naar een positie van ‘samen een uitweg zoeken’, ondanks de scherpe en soms onoplosbare verschillen. Tijdens deze tweedaagse oefen je in het engageren en actief houden van mensen. En je traint je in het neerzetten van een bemiddelingskader en hoe je vervolgens dit kader helder kunt afgrenzen en vasthouden.

Wat levert het mij op? 

Deze workshop is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (12 uur permanente vorming).

Deelname aan dit programma (SKJ210623) levert 12 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerker in de categorie Formeel leren - Cursus.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Bemiddeling, mediation en conflicthantering >

OPLEIDER:             Mia Claes 


UURSCHEMA:      van 9.30 tot 15.30 uur


LOCATIE:                 Interactie-Academie vzw
                                        Van Schoonbekestraat 33
                                        B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze korte opleiding door op de begindatum te klikken.

 Deze korte opleiding gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid