Bemiddeling, een kans erbij ...

Bemiddeling, een kans erbij ... is een tweedaagse cursus voor bemiddelaars en niet-bemiddelaars.

Het bemiddelingsprotocol en de werkingsprincipes van een bemiddeling worden geïntroduceerd als een gestructureerde methode die recht doet aan de kwetsuren die mensen oplopen bij conflicten en breuken. In een bemiddelingsproces zoeken we naar wederzijdse afstemming en richten we ons op het creëren van leefbare toekomst voor alle partijen. We nodigen mensen uit om te bewegen van de positie van ‘gelijk hebben en moeten krijgen’ naar een positie van ‘samen een uitweg zoeken’, ondanks de scherpe en soms onoplosbare verschillen in denken, voelen of betekenisgeving. We oefenen op het engageren en actief houden van mensen. We trainen in het installeren van een bemiddelingskader en reflecteren hoe we dit kader helder kunnen afgrenzen en vasthouden.

Wat levert het mij op? 

Deze workshop is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (12 uur permanente vorming).

Deelname aan dit programma (SKJ210623) levert 12 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerker in de categorie Formeel leren - Cursus.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Bemiddeling, mediation en conflicthantering >

OPLEIDER:             Mia Claes 


UURSCHEMA:      van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                 Interactie-Academie VZW
                                        Van Schoonbekestraat 33
                                        B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze workshop door op de begindatum te klikken.

 Deze workshop gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid