Netwerksteun voor ouders: antigif voor strijd na scheiding

Ouders in conflict na scheiding steunen we om rekening te houden met het welzijn van hun kinderen en de strijdbijl te begraven. Maar wat te doen met het feit dat ouders niet op een eiland leven en te maken hebben met een heel ‘parlement aan gedachten’, bestaande uit de visies en opmerkingen van vele anderen?

Juist het op vele manieren betrekken van netwerken blijkt in conflicten na scheiding de effectiviteit van hulpverlening te vergroten. In deze navorming denken we methodisch na over hoe we ouders de-escalerende sociale support kunnen aanbieden. We maken een meerstemmige analyse van het netwerk: welke stemmen houden de strijd in stand of wakkeren deze aan en in welke mate kunnen we dit ‘parlement’ aanwenden om hun ouderschap constructief te helpen dragen?

Wat levert het mij op? 

Accreditering SKJ wordt aangevraagd.


Focus op ouders en gezinnen >

Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen >

OPLEIDER:                Willem Beckers 


UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je onderaan deze pagina inschrijven voor deze inspiratiedag. Deze inspiratiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447 geldig tot 25/5/2021

Postrekening: IBAN BE48 0001 6139 1327 - BIC BPOTBEB1

Inschrijvingsvoorwaarden