Steunbronnen voor kinderen bij conflictueus ouderschap

Kinderen en jongeren kunnen gekneld raken in ruzies tussen ouders, wederzijdse verwijten en tegenstrijdige waarheden van ouders, familie en omgeving. In de hulpverlening wordt vaak geredeneerd dat men weinig voor hen kan doen zolang ouders blijven strijden. Maar niets doen betekent dat kinderen zich speelbal of prooi blijven voelen tussen vechtende partijen.

In deze workshop worden nieuwe wegen zichtbaar gemaakt in het rechtstreeks werken met kinderen en jongeren. Wegen die bestaansrecht geven aan de last en kinderen aanspreken op hun eigen creativiteit en invloed. We reflecteren over hoe we kinderen en jongeren weerbaar kunnen maken voor dilemma’s en hoe hun tolerantie verhoogd kan worden voor dubbelzinnigheden en voor dingen die niet te veranderen zijn.

Wat levert het mij op? 

Deze workshop is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (12 uur permanente vorming).

Deelname aan dit programma (SKJ212920) levert 18 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren - Cursus.

Deelname aan dit programma (ID 435909) levert 21 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Focus op de leefwereld van kinderen >

Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen >

OPLEIDER:                Loes Maes


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze workshop door op de begindatum te klikken.

 Deze workshop gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid