Opleiding Systemisch coachen (1 jaar)

Coaching is een vak apart. Het is de kunst van aansluiten en veranderen. Een coach moet zicht hebben op en kunnen jongleren met verschillende posities, soms van zichzelf maar ook van zijn coachee. Een coach denkt toekomstgericht zonder het verleden te negeren, versterkt de vaardigheden en talenten van mensen zonder de problemen uit het oog te verliezen en werkt met het persoonlijke zonder systeem en organisatie-invloeden te bagatelliseren.

Deze praktijkgerichte opleiding van 21 dagen voorziet coaches van een gedegen en coherent denkmodel (o.a. systeem- en communicatietheorie, sociaal constructionisme), waarop een coachingspraktijk geënt wordt. Er worden specifieke methodieken aangereikt en geoefend, gebaseerd op de systeemtheoretische en oplossingsgerichte benaderingen. Er wordt aandacht besteed aan de interventiemogelijkheden bij een individueel coachingstraject en een groepscoaching. De positionering en attitude van de coach is een rode draad in de hele opleiding.

Wij richten ons tot mensen die een coachende rol opnemen in hun organisatie of die een zelfstandige coachingspraktijk hebben.
 

Wat levert het mij op?
Deze opleiding is erkend (tot 31.12.2021) voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV) (voorheen Betaald Educatief Verlof): registratienummer ODB-1000114.  Meer informatie vindt u hier.
De opleiding levert 60 scholingspunten op voor accreditering bij de LVPW (accrediteringsnummer 2012/31/10).

De opleiding is erkend in het register van de coachopleiding onder nummer OC 0019 van het LVSC.

Klik hier voor de reglementering voor het gebruik van opleidingscheques.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Mens, werk en organisatie >

 

                                    

 

 

 

OPLEIDERS:              Ilke Gysen                                         Johan Bastiaensen


UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u30


LESDAG:                      groep 10 start op woensdag 12 oktober 2022,
                                           afsluiting 28 november 2023


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen


BESTAND:

 infobrochure.pdf

 

 praktische informatie.pdf

 

 studiebelasting.pdf

 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze opleiding door op de begindatum te klikken.
De inschrijvingskosten bedragen € 50. Je ontvangt een factuur.

 Deze opleiding start op een van onderstaande data.

 Klik op een van deze data om je in te schrijven.

Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Erkenningsnummer voor de pijler Opleiding DV.O10844

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid