Supervisie in het kader van de opleiding tot counselor

Kandidaten die voldaan hebben aan de eisen op vlak van opleiding (minimaal 252 uur theoretische en praktische opleiding met inbegrip van reflectie op het eigen functioneren als hulpverlener) kunnen zich inschrijven voor een reeks van 33 uren supervisie, gespreid over elf sessies van drie uur. Deze supervisie vindt plaats in gesloten groepen van zes supervisanten. De supervisor is een opleider, staflid van de Interactie-Academie.

Om te kunnen deelnemen voldoet men tevens aan een aantal voorwaarden betreffende de te superviseren praktijk:

  • men werkt in een organisatorisch kader waarbinnen men zich voldoende autonoom en professioneel aan counselinggesprekken kan wijden;
  • men heeft per week met minimaal vijf cliënten of cliëntsystemen een hulpverleningscontact van minimaal drie kwartier;
  • men kan de nodige schikkingen treffen om de privacy van cliënten te beschermen;
  • men heeft tijd en mogelijkheden om het inbrengen van casuïstiek voor te bereiden, te documenteren en verslag te doen van de opvolging.

Wat levert het mij op?
Deze supervisie wordt erkend als onderdeel van het opleidingstraject tot counselor.

Het leertraject (252 uur opleiding en 33 uur supervisie) tot counselor kan toegang geven tot het lidmaatschap counseling van de BVRGS.

Het leertraject (252 uur opleiding en 33 uur supervisie) plus een aanvullende specialistische opleiding is erkend door de LVPW.

Deze opleiding heeft een erkenning voor Vlaams opleidingsverlof.

Klik hier voor de reglementering voor het gebruik van opleidingscheques.


Opleidingen in counseling en psychotherapie >

OPLEIDER:

Sabine Vermeire


Paul Castelijns

Johan Bastiaensen


UURSCHEMA:  van 13u30 tot 16u30


LESDAG:               groep 15 o.l.v. Paul Castelijns start 9 september 2019,
                                    afsluiting 2 maart 2020

                                    groep 16 o.l.v. Johan Bastiaensen start 14 oktober 2019
                                    afsluiting 29 juni 2020


LOCATIE:             Interactie-Academie vzw
                                    Van Schoonbekestraat 33
                                    B-2018 AntwerpenJe kan je onderaan deze pagina inschrijven voor deze opleiding.


 Deze opleiding start op een van onderstaande data.

 Klik op een van deze data om je in te schrijven.
© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Postrekening: IBAN BE48 0001 6139 1327 - BIC BPOTBEB1

Erkenningsnummer voor de pijler Opleiding DV.O108447 geldig tot 25/5/2021

Inschrijvingsvoorwaarden