Kristel Kuppens

Functie 

Klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut

Hoofdbezigheid

Klinisch psycholoog-coördinator en systeemtheoretisch psychotherapeutAZ Sint-Maarten te Mechelen.

Specialisaties

Ouder- en gezinsbegeleiding. Psychotherapie met kinderen en jongeren. Werken met creatieve en non-verbale methodieken. Multi probleemgezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en scheidingsproblemen. Jongeren- en gezinsbegeleiding binnen een residentiële behandelcontext. Jongeren en ontwikkelingsmoeilijkheden binnen het kader van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Gedwongen hulpverlening.

Prestaties

Diverse workshops en lezingen in binnen- en buitenland. Supervisies en intervisies voor teams. Visieontwikkeling binnen een organisatie.
 


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447 

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid