Leertraject psychotherapie

In de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod: werken met individuen, paren, gezinnen, kinderen en systeemtheoretische speltherapie. Gastdocenten belichten specialistische thema’s, zoals trauma en geweld, genderkwesties, werken met creatieve en narratieve methodieken, genogrammen, het lichaam als systeem, settingkeuzen, wetenschappelijk onderzoek en didactiek.

We werken in een gevarieerde groep, wat betreft leeftijd, werkcontext, discipline en ervaring.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zich engageren voor een boeiend en intensief leerproces, waarin ieder zijn/haar persoonlijke en professionele kwaliteiten verder ontwikkelt. De groepsleden leren van elkaars inbreng en achtergronden.

Centraal staan een actieve inbreng, bespreken van eigen casuïstiek, maken van video/audio opnamen en het voortdurend toetsen en uitproberen van het geleerde in de praktijk. Van alle kandidaten wordt daarom gevraagd dat ze een psychotherapeutisch mandaat hebben of verwerven voor ze de opleiding starten.

De opleiding wordt afgesloten met een procesverslag. Hierin tonen cursisten dat ze de systeemtheorie, de therapeutische positionering en het psychotherapeutisch handelen verworven hebben.

In de opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie wordt een integratie nagestreefd van een coherente theoretische visie, de daaraan verbonden methoden en technieken, de praktijk van de deelnemers en de persoon van de therapeut.

Na het volgen van  de opleiding zijn de deelnemers in staat om een systeemtherapeutisch proces in de steigers te zetten, te reflecteren over hypothesen en methodische leidraden en over de effecten van eigen handelen. Zij voelen zich comfortabel in het systeemtherapeutisch werken met individuen, paren en gezinnen en zijn in staat om gemotiveerde beslissingen te nemen over settingwisselingen.

Hoofdopleider en inhoudelijk coördinator: Ellen Reijmers

De opleiding Systeemtheoretische psychotherapie (ST) start ieder jaar in oktober en duurt vier jaar (tachtig dagen van 9u tot 16u).

 


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid