Luc Van den Berge

Functie 

Maatschappelijk werker en systeemtheoretisch psychotherapeut

Hoofdbezigheid

Filosoof. Doctor in de pedagogische wetenschappen. Psychotherapeut en ouderbegeleider in Centrum geestelijke gezondheidszorg te Gent. Eigen therapiepraktijk.

Specialisaties

Sociale uitsluiting en kansarmoede. Genderthema´s. Filosofie en hulpverlening. Visies op ouders.

Prestaties

Behaalde zijn doctoraat aan de KULeuven, Faculteit voor Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Laboratorium voor Educatie en Samenleving. Erkend BVRGS opleider en supervisor. Lezingen, publicaties.


 


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447 

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid