Mia Claes

Functie 

Maatschappelijk werker, systeemtheoretisch opgeleid en erkend mediator

Hoofdbezigheid

Lector UC Leuven-Limburg, campus Sociale School Heverlee.

Specialisaties

Methodiek van bemiddeling in diverse contexten (familie, buurt, werk en strafrechtelijk). Voorzitten van dialoog en overlegtafels met en voor cliënten. Aanpak van klachten en ombudswerk.

Prestaties

Erkend bemiddelaar (federale bemiddelingscommissie), bemiddelaar in de jeugdhulp. Voorzitter cliëntoverleg in de jeugdhulp. Diverse workshops en lezingen. Artikelen over bemiddeling.

mia.claes@iaac.eu
 


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid