Narratieve hulpverlening - Specialisatie

(4 masterclasses, als traject te volgen maar ook afzonderlijk, en een consolidatiedag)

In dit specialisatietraject wordt aan de hand van vier specifieke thema’s de verschillende gerichte mogelijkheden van de narratieve benadering besproken, ingeoefend en casuïstisch toegepast. We vertalen deze naar ieders werkcontext en gaan vervolgens hiermee concreet aan de slag. Er zal bij deze thema’s aandacht zijn voor creatieve werkvormen en voor het werken met groepen en netwerken.

Dit specialisatietraject, na het volgen van de vier modules, kan afgerond worden met een integratieopdracht en consolidatiedag. De masterclasses kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

De vier masterclasses zijn:

  1. Narratieve ingangen bij psychische kwetsbaarheid en diagnoses in families (2 dagen)
  2. Narratieve ingangen bij trauma en conflict in gezinnen (3 dagen)
  3. Narratieve ingangen bij paren en partnerrelatieproblematiek (1 dag)
  4. Narratieve ingangen bij het werken met groepen en gemeenschappen (1 dag)

Toelatingsvoorwaarden

Ook hier is de voorwaarde dat men een basiscursus in de narratieve benadering volgde en dus de basisprincipes, concepten en methoden kent en kan toepassen.

Daarnaast:

  • een werkcontext hebben waarin het geleerde kan en mag ingeoefend en toegepast worden;
  • bereid zijn om casussen in te brengen en actief deel te nemen aan oefeningen en rollenspelen.

 

Wat levert het mij op? 

Deelname aan dit programma (SKJ211695) levert 96 registerpunten op voor het opleidingstraject Jeugdzorgwerker in de categorie Formeel leren - cursus.

Deelname aan dit programma (ID 437857) levert 90 registerpinten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Gezinshuisouders, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch werkenden en Sociaal Agogen. Is 1 ontwikkelactiviteit van 90 punten voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Dit traject (basiscursus, verdiepingscursus en specialisatie) is erkend door de NVPA ( Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) als specialisatie opleiding.
Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be
Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Dit programma maakt deel uit van het leertraject:

 

Narratieve Hulpverlening >

 

 

Narratieve en creatieve benadering >


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - privacybeleid