Postgraduaten in counseling en psychotherapie

Met onze erkende postgraduaten in de counseling en psychotherapie kan je je specialiseren. De counselingsopleidingen variëren van een tot twee jaar. De psychotherapieopleiding duurt vier jaar. Alle opleidingen zijn geënt op de werkpraktijk van de deelnemers. Theoretische handvatten, methodische oefeningen en reflectie op de eigen praktijk gaan tijdens iedere opleidingsdag hand in hand en geven deze een dynamisch en interactief karakter.
 

Postgraduaat in de systeemtheoretische psychotherapie

86 dagen + 14 uren individuele supervisie | Ellen Reijmers


 

Online infoavond postgraduaten systemische counseling


 

Door de opleiding heb ik het gevoel op een onderbouwde
manier bezig te zijn.

Marian, hulpverlener aanklampende zorg

Ik heb een helder kader en concepten gekregen die me
houvast geven in de begeleidingen.

Tina, contextbegeleider jeugdzorg, 28 jaar

Mijn rugzak is gevuld geraakt met heel wat
tools en systemische methodieken.

Stef, begeleider kinder- en jeugdpsychiatrie, 42 jaar

Ik zie mezelf nieuwe dingen uitproberen en experimenteren
in de gesprekken met gezinnen.

Yvonne, gezinsbehandelaar, 55 jaar

De verschillende handvatten over hoe je het systeem kan
betrekken in een kamer vond ik echt een meerwaarde.

D., verslavingszorg jongeren