Begeleiden van intervisie, maar dan net iets anders

Wil jij ook geïnspireerd worden om op meer effectieve wijze jouw intervisiegroep te leiden en begeleiden? Deze samenwerkingsvorm heeft een geheel eigen finaliteit en is op communicatief vlak een complexe aangelegenheid. Dit vergt een weloverwogen keuze van groepsgerichte methodieken.

In deze workshop maken de deelnemers kennis met een paar intervisiemethodes die tot doel hebben een groepsproces constructiever te laten verlopen. Een eerste maakt gebruik van de aanwezige diversiteit aan meningen en ervaringen in groep, om deze als verrijking en verbreding te kunnen inzetten. Vervolgens proeven we van een alternatieve intervisiemethodiek waarbij we werkzame narratieven inzetten om bij elkaar steun en inspiratie te vinden voor de ingewikkeldheden eigen aan ‘mensenwerk’.

Mens, werk en organisatie >

OPLEIDER:                Marleen De Fraeye


UURSCHEMA:         van 13u30 tot 16u30


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze workshop door op de begindatum te klikken.

 Deze workshop gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid