Mens, werk en organisatie

We constateren elke dag dat arbeidsomstandigheden, organisatieaspecten, samenwerking en communicatie een belangrijke impact hebben op arbeidsvreugde en welzijn. Daarom ontwikkelen wij permanent een aanbod dat medewerkers, teams en organisaties kan ondersteunen en inspireren tot kwalitatief hoogstaand ‘people management’.

Onze bij- en nascholingsprogramma’s zijn sterk gecentreerd op vakinhoudelijke thema’s, werkvelden en professionele posities. Alle trainingen zijn interactief. Dat betekent dat er niet alleen een theoretisch model wordt gepresenteerd, maar dat dit tegelijk wordt geoefend en vertaald naar situaties uit de eigen praktijk van de deelnemers. Ze vormen een relevante aanvulling op beroepsprofilering en verdere verdieping in het werk.


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid