Daderhulp

Daderhulp: een uitdagende evenwichtsoefening tussen gevaar en re-integratie

De forensische werkrelatie is balanceren tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en risico inschatting enerzijds en kansen bieden en vertrouwen geven anderzijds. Dit speelt niet alleen in de werkrelatie tussen hulpverlener en dader, maar ook op het niveau van collegiale samenwerking. Dit spanningsveld kan verworden tot polarisaties in teams, tot gefixeerde perspectieven op daders en op elkaar. Deze dag geeft inspiratie voor het omgaan met dergelijke blokkades en perverse spiralen. Je krijgt nieuwe methodieken om hoopvol te zijn zonder goedgelovig te worden en om kritisch te blijven zonder aanvallend te zijn.

Wat levert het mij op? 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Geweld en delinquentie >

OPLEIDER:                Sarah Goris 


UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze inspiratiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze inspiratiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid