Geweld en delinquentie

Onze programma’s belichten het ombuigen van geweldspiralen, focussen op responsabiliserings- en resocialisatieprocessen, en het herstel van relaties. We trainen in het werken met individuen, paren, gezinnen en in het actief betrekken van mensen uit het netwerk. Een stevig uitgangspunt is dat daders en slachtoffers in parallelle processen verwikkeld zijn: zowel het proces van responsabel raken als het proces van verwerken is niet alleen een individuele opgave, maar vooral een proces waarbij de uitkomst gekleurd wordt door familiale, relationele en sociale verbanden.

 


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid