Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen

Samen op zoek naar veiligheid en verbondenheid

Wat doe als je werkt met gezinnen waarbij je een vermoeden hebt van geweld of misbruik? In deze driedaagse opleiding worden de veranderingsmogelijkheden van verontrustende situaties in gezinnen onder de loep genomen. Je reflecteert over de verschillende facetten van het hulpverleningsproces en hoe je dit proces samen met de gezinsleden in de steigers zet. Je neemt verschillende verklaringen over gezinsgeweld onder de loep en krijgt zicht op de ethische consequenties daarvan. Je leert wat het spreken over misbruik, verwaarlozing of geweld bemoeilijkt en welke invloed dit heeft op de hulpverleningspositie. Je oefent met het bespreekbaar maken van verontrusting, hoe je geweldsspiralen op tafel krijgt en veiligheid voor iedereen installeert. Je taxeert welke methoden hierbij bruikbaar zijn, waarbij je rekening houdt met (on)mogelijkheid van spreken en met afstemming met de verschillende betrokkenen en instanties.

Deze opleiding is ook deel van het leertraject intrafamiliaal geweld.

Wat levert het mij op?

Deelname aan dit programma (SKJ217890) levert 23 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers.

Accreditatie bij Riziv is mogelijk indien gewenst. Contacteer hiervoor ons secretariaat.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding (opleidingsnummer: BSC-0009196, thema: 'Beroepsspecifieke competenties'). Ons registratienummer van de KMO-portefeuille vindt u onderaan deze webpagina. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be

 

OPLEIDER:  

                     Sabine Vermeire

                      Kristel Kuppens

 

UURSCHEMA:         van 9 tot 16 uur


LOCATIE:                    Interactie-Academie vzw
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze  korte opleiding door op de begindatum te klikken.

 Deze korte opleiding gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid