Gezinsgerichte hulpverlening

Zodra er in gezinnen iets fout dreigt te gaan of wanneer zich daadwerkelijk problemen voordoen, raakt een hele wereld betrokken. Het gezin komt als gezin met moeilijkheden in beeld.

Wanneer deze gezinnen met hulpverlening in aanraking komen, voelen sommige gezinsleden zich gehoord, anderen hebben dit gevoel helemaal niet. Gezinnen vormen vaak een kruitvat van meningen van gezinsleden over zichzelf, de andere gezinsleden en omstanders. Dit houdt elkeen bezig.

We verkennen en oefenen systeemtheoretische hypothesen die houvast kunnen bieden in deze hulpverleningscontext. We staan stil bij de impact van de wederzijdse betrokkenheden en negaties, bij gezinscodes, omgangsvormen, normen en waarden. We besteden aandacht aan de gezinsidentiteit binnen een sociaal weefsel en gaan op zoek naar methodieken die identiteitsversterkend en constructief kunnen werken. Tevens reflecteren we over settingkeuze en de mogelijkheid gezinsgericht te werken met de verschillende betrokkenen afzonderlijk.

Wat levert het mij op? 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Focus op ouders en gezinnen >

OPLEIDER:                Willem Beckers  


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze cursus door op de begindatum te klikken.

 Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid