Focus op ouders en gezinnen

Onze programma’s hebben betrekking op al wie op een of andere manier voor kinderen zorgt en op de context waarin dit gebeurt: gezinnen, leefgroepen, scholen of bredere netwerken. Onze favoriete werkvloer is dan ook gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding en pedagogische ondersteuning en onze blik is contextgericht.


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail: secretariaat@iaac.euof gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeieid