Hoe traint de trainer?

Training geven aan groepen is vermoeiend en tegelijk erg boeiend. Het vraagt om vele afwegingen. Hoe breng je de cursusinhoud, houd je tevens zicht op het groepsproces en op de vaak onzichtbare maar betekenisvolle interacties van de deelnemers met hun (werk)context? Hoe ga je om met tegenstrijdige opvattingen in een groep? Hoe blijf je zelf geloofwaardig en wat doe je met weerstand en met lastig gedrag (stiltes, opmerkingen, onderling gepraat …)?

We zoeken antwoorden die steun bieden bij het creëren van een leerklimaat. We gaan na hoe we kunnen inspelen op de verschillende manieren waarop mensen leren en hoe je eigen competentie kunt inzetten zonder afbreuk te doen aan die van deelnemers. We bespreken verschillende didactische methodieken, zoals oefeningen, werken met subgroepen, rollenspel, individuele opdrachten, video- en audiomateriaal en we zoeken eigen praktijktoepassingen.

Wat levert het mij op? 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Mens, werk en organisatie >

OPLEIDER:            Tomas Van Reybrouck 


UURSCHEMA:     van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                Interactie-Academie VZW
                                       Van Schoonbekestraat 33
                                       B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze cursus door op de begindatum te klikken.

 Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Erkenningsnummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB 

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid