Inspiratiedag Werken met minderjarige daders - de triadische positie

Werken met minderjarige daders - de triadische positie

In het werken met delinquente jongeren in een residentiële setting is een goede werkrelatie van uiterst belang, maar niet evident! Als hulpverlener moet je een balans zoeken tussen tegengestelde posities: vertrouwen en begrijpen enerzijds en normeren en controleren anderzijds. Geen gemakkelijke opgave; soms loop je als hulpverlener vast in één van beide posities. Tijdens deze inspiratiedag staan we stil bij de wijze waarop je de werkrelatie in de steigers kan zetten en bespreken we de houdingsaspecten die daarvoor noodzakelijk zijn.

We oefenen met het innemen van een triadische positie om jongeren te kunnen steunen, maar ook te kunnen confronteren.

 

Geweld en delinquentie >

OPLEIDER:                Kelly Neyens 


UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze inspiratiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze inspiratiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid