Integratieopdracht en consolidatiedag Narratieve hulpverlening

Het maken van de integratieopdracht is een proces dat loopt gedurende het volgen van de vier masterclasses van Narratieve hulpverlening - Specialisatie

Na de eerste masterclass ‘Narratieve ingangen bij psychische kwetsbaarheid en psychiatrische problematiek’ overleg je in een online-bijeenkomst met de opleidingsverantwoordelijke van het leertraject welke casuïstiek of thema je binnen je werkcontext diepgaander wilt uitwerken. Na elke module bekijk je hoe het onderwerp van de masterclass en het geleerde aansluiten bij de gekozen casuïstiek of thema en beschrijf je hoe je dit toegepast. Je legt je werk op afgesproken tijdstippen (min. 2 maal) aan de opleidingsverantwoordelijke voor en krijgt hierop schriftelijke feedback. 

Je laat in de integratieopdracht zien dat je narratief werkt, de verschillende principes en concepten procesmatig inzet en integreert. Je maakt ook zichtbaar dat je een verscheidenheid aan methodieken (mappen) passend gebruikt, dat je bijstuurt indien gewenst en bij impasses alternatieve routes creëert. Je reflecteert daarbij op het eigen handelen. De casus of thema en het proces schrijf je uit in minimaal 4000 en maximaal 6000 woorden. Je werkstuk kan geïllustreerd worden met videomateriaal. 

De integratieopdracht dien je in op de laatste masterclassdag (ongeveer 3 weken voor de consolidatiedag). Je zorgt ervoor dat iedereen een kopie van je eindverslag krijgt. Alle deelnemers lezen ter voorbereiding elkaars verslag, verzamelen reflecties en beantwoorden enkele outsiderwitness-vragen. Op laatste dag van de opleiding, de consolidatiedag, wordt elk eindverslag in de groep besproken en komen de verschillende reflecties en bespiegelingen aan bod. Je bespreekt je werkstuk in ongeveer 30 minuten.

 

OPLEIDER:                Sabine Vermeire 


UURSCHEMA:         start om 9.30 uur


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

 

Dit programma maakt deel uit van het leertraject:

 

Narratieve hulpverlening >

 

Je kan je hieronder inschrijven voor de integratieopdracht en consolidatiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze consolidatiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid