Narratieve hulpverlening - Specialisatie

Met een traject van vier masterclasses, een integratieopdracht en een consolidatiedag dompel je je onder in specialistische thema's en toepassingen

In dit specialisatietraject wordt aan de hand van vier thema’s en een integratieopdracht de narratieve benadering in complexe situaties behandeld. Je vertaalt deze gespecialiseerde toepassingsvelden naar je werkcontext en gaat hier vervolgens concreet mee aan de slag. Er wordt specifiek aandacht besteed aan creatieve werkvormen en aan het werken met groepen en netwerken. 

Dit specialisatietraject bestaat uit 4 masterclasses en wordt afgerond met een integratieopdracht en consolidatiedag. De integratieopdracht start na het volgen van de eerste masterclass. De masterclasses kunnen met uitzondering van de eerste in een volgorde naar keuze gevolgd worden. De vier masterclasses zijn: 

  1. Narratieve ingangen bij psychische kwetsbaarheid en diagnoses in gezinnen en families (2 dagen)
  2. Narratieve ingangen bij trauma in gezinnen (2 dagen)
  3. Narratieve ingangen bij conflicten tussen partners en in gezinnen (2 dagen)
  4. Narratieve ingangen bij het werken met groepen (1 dag)

Wanneer je een basisopleiding in de narratieve benadering hebt gevolgd, kan je je voor elk van de 4 masterclasses afzonderlijk inschrijven.

Je behaalt het certificaat van het narratieve leertraject wanneer de basis, verdieping en specialisatie zijn afgerond incluis de verschillende opdrachten en het eindwerk. Dit certificaat geeft je ook toegang tot de Diploma module Narrative Therapy in London aan het Institute of Narrative Therapy.

Wat levert het mij op? 

Deelname aan dit programma (SKJ211695) levert 96 registerpunten op voor het opleidingstraject Jeugdzorgwerker in de categorie Formeel leren - cursus.

Deelname aan dit programma (ID 437857) levert 90 registerpinten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Gezinshuisouders, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch werkenden en Sociaal Agogen. Is 1 ontwikkelactiviteit van 90 punten voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Dit traject (basiscursus, verdiepingscursus en specialisatie) is erkend door de NVPA ( Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) als specialisatie opleiding.

 

Dit programma maakt deel uit van het leertraject:

 

Narratieve Hulpverlening >

 


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - privacybeleid