Niet gemotiveerd voor hulpverlening

Iedere hulpverlener, begeleider of therapeut komt, ongeacht zijn of haar werkcontext, met cliënten in aanraking die ongemotiveerd zijn of weerstandig gedrag vertonen. Soms raken we helemaal niet in contact met onze te begeleiden 'klanten': leerlingen, plegers van geweld, daklozen, psychiatrische patiënten, jeugdzorgfamilies … Ze weigeren het hulpaanbod. Interventies worden ervaren als bemoeizucht. Of ze haken voortijdig af, ze worden geklasseerd als drop-outs. Anderen vergeten afspraken, praten er maar wat op los, worden boos, weigeren pertinent op bepaalde vragen of belangrijke thema’s in te gaan.

Hoe kunnen we desondanks toch in gesprek blijven? Hoe kunnen we cliënten engageren in een samenwerking en hun weerstand verminderen?

In deze cursus staat het creëren van een werkrelatie met 'lastige' cliënten centraal en de wijze waarop we moeilijke gespreksthema’s bespreekbaar kunnen maken. We geven een systeemtheoretisch kader om weerstand te begrijpen en tijdig te onderkennen. Met behulp van een aantal concrete leidraden oefenen we hoe we kunnen omgaan met ongemotiveerd of weerstandig gedrag.

Wat levert het mij op? 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Outreachend en psychosociaal werken >

OPLEIDER:                Tomas Van Reybrouck 


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze cursus door op de begindatum te klikken.

 Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447 

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid