Outreachend en psychosociaal werken

Professionals die geïnteresseerd zijn in deze cursussen werken met of voor cliënten die vaak op geen enkele manier hun weg vinden. Zij lopen verloren in de samenleving, worden uitgesloten. Ze passen niet, hebben conflicten met vele instanties, hebben schulden, komen uit multiprobleemfamilies, zijn in aanraking gekomen met justitie, wonen in probleembuurten, spreken de taal niet, bevinden zich in situaties van huiselijk geweld … Juist professionals die met deze cliënten werken, zitten in het hart van de beleidsteksten over vermaatschappelijking van de zorg.

In al onze programma’s leggen we de focus op de ‘intuïtieve professional’, iemand die humaan en kundig is, die methoden kan inzetten zonder technisch te worden, die verdraagzaam is, maar niet vermijdend. We reiken daarvoor theoretische en methodische bouwstenen aan en hebben aandacht voor houdingsaspecten van deelnemers.

Inspiratiedagen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Korte cursussen en workshops

Cursusaanbod


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid