Omgaan met 'lastige' cliënten

Sommige cliënten voelen zich uit de boot vallen ondanks de inzet van de hulpverleners. De vertrouwde begeleidingsmethoden blijken weinig of niet aan te sluiten bij de taal en de logica van deze hulpvragers. Pogingen om elkaars manier van denken en doen te veranderen, falen. Men krijgt geen vat op elkaar. We zouden kunnen spreken van cliënten die kansarm zijn in hun contacten met hulp- en dienstverleners, met instanties.

De vraag is: hoe kunnen 'frontale botsingen' tussen deze zogenaamd lastige cliënten en de buitenwereld in aantal afnemen? Welke stappen kan de hulpverlener daartoe zetten met deze cliënten? Of met andere woorden, hoe kan een werkbaar zicht gecreëerd worden op de gevestigde cultuur, zonder afwijzing of schuldtoewijzing?

Deze cursus biedt een hulpverleningshouding aan die ertoe kan bijdragen dat deze cliënten (en dus hun hulpverleners) zich minder machteloos gaan voelen, zonder het respect voor hun eigenheid te verliezen.

Wat levert het mij op? 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Outreachend en psychosociaal werken >

OPLEIDER:                Johan Bastiaensen


UURSCHEMA:         online van 9u30 tot 15u30


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze cursus door op de begindatum te klikken.

 Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid