Secretariaatswerk, balie en onthaal

Secretariaatsmedewerkers concentreren zich meestal op een veelheid van taken waarbij snel en flexibel geschakeld moet worden tussen inhoudelijke, organisatorische en administratieve zaken. Multitasken als deskundigheid is geen geringe opgave. Wat is dringend en wat niet? Welke vragen en wie krijgen prioriteit? Hoe deel je je tijd in? En hoe ga je om met crisissen, met druk, en met hiërarchie? Afstemmingskwesties lopen als een rode draad door het werk: omkunnen met vele karakters, werkritmen, vormen van humor, gevoeligheden, leeftijden. En daarbij een flinke portie stressbestendigheid: dit alles moeiteloos en vanzelf gedaan krijgen.

In deze cursus bespreken en oefenen we met het spanningsveld tussen taakgericht werken en relationele beschikbaarheid, tussen vriendelijk zijn en je afbakenen. Met behulp van enkele communicatietheoretische uitgangpunten gaan we na wat lastige vragen, kritische opmerkingen en commentaren betekenen, schatten we onze grenzen aan invloed in en zoeken we naar manieren om met stress van anderen en van onszelf om te gaan.

Wat levert het mij op? 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Mens, werk en organisatie >

OPLEIDER:                Birgit Bongaerts


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze cursus door op de begindatum te klikken.

 Deze cursus gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid