Ouderschapsregelingen na scheiding: bemiddelen met ouders en kinderen

Conflicten bij ouderschapsregelingen zijn een heikel onderwerp bij bemiddeling. De mediator/bemiddelaar wordt pijnlijk geraakt door felle strijdspiralen die moeilijk te beïnvloeden zijn.

In de workshop wordt een stapsgewijs protocol aangereikt om met ouders uit de strijd te blijven en hen aan het werk te zetten om over concrete punten te onderhandelen. We trainen op een attitude om het bemiddelingsproces helder af te grenzen van pedagogische of hulpverleningspraktijken. We geven handvatten aan ouders om hun kinderen een plaats en een stem te geven in het tot stand komen van een verblijfs- en omgangsregeling.

Wat levert het mij op? 

Deze workshop is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (12 uur permanente vorming).

Deelname aan dit programma levert 17 punten als deskundigheidsbevordering op voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, GGZ-agogen, GHO, Maatschappelijk werk, Psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen en sociaal werkers.

Deelname aan dit programma levert 12 punten op als nascholingscursus bij de NVRG.
Deelname aan dit programma levert 12 punten op in categorie 2 voor Permanente Educatie bij Mediatorsfederatie NL.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Bemiddeling, mediation en conflicthantering >

OPLEIDER:                Mia Claes 


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze workshop door op de begindatum te klikken.

 Deze workshop gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid