Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Problemen in een nieuw samengesteld gezin ervaart men vaak als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. Op basis van de traditionele visie, gebaseerd op het kerngezin, schrijft men de spanningen toe aan individuele personen. Wederzijdse beschuldigingen zijn het gevolg.

Echter, in een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met posities in het gezin, met de onduidelijkheid van het gezinsstatuut in de samenleving. We plaatsen deze worstelingen tijdens deze workshop in een breder kader en reiken taal en hiermee ruimte aan voor de eigenheid van deze gezinsvorm.

Wat levert het mij op?

Deze workshop is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (12 uur permanente vorming).

Deelname aan dit programma (SKJ208281) levert 15 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren - Cursus.

Deelname aan dit programma (ID nummer: 418631) levert 15 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Is 1 ontwikkelactiviteit van 15 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Focus op ouders en gezinnen >

Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen >

OPLEIDER:                Ilse Janssen 


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze workshop door op de begindatum te klikken.

 Deze workshop gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid