Systemische Trauma Opleiding

Een complete opleiding die je deskundigheid vergroot op het gebied van trauma en traumabehandeling

In deze twaalfdaagse opleiding krijg je een systeemtheoretische visie en aanpak aangereikt. Je verwerft de nodige deskundigheid om met indringend traumaleed en vastlopende verwerkingsprocessen om te gaan. Je taxeert de relationele impact van trauma en verlieservaringen en intervenieert op het niveau van een gezin, paar, individu of groep.

Je maakt afwegingen over rechtstreeks versus onrechtstreeks werken met trauma. En je werkt met trauma-specifieke lichamelijke reactiewijzen, zoals dissociatie, depersonalisatie en psychosomatische klachten. Je oefent met een therapeutische basishouding en het hanteren van complexiteiten in de therapeutische samenwerking met ernstig gekwetste mensen. Je werkt met verbale en non-verbale methodieken om beladen gevoelens en gefixeerde herinneringen bespreekbaar te maken.  Aan het einde van de opleiding beschik je over kennis en vaardigheden voor systemische trauma-exposure en heb je de nodige handvatten om op een systemische wijze traumasensitief te werken met gezinnen en individuen.

De opleiding is geschikt voor hulpverleners die werken met rouw en complexe verwerking, actief zijn in de acute opvang bij eenmalige schokkende ervaringen, therapeutisch interveniëren bij  intrafamiliaal geweld en misbruik, die meervoudige complexe trauma's behandelen of therapie geven aan vluchtelingen en oorlogsgetroffenen.  


Online infomoment Systemische Trauma Opleiding


Wat levert het mij op?

Deelname aan Systemische Trauma Opleiding (ID nummer: 535051) levert 123 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Deelname aan deze opleiding (ID535051) levert volgend aantal punten op voor bij NIP/NVO en SKJ geregistreerde werkers: 
- Herregistratie: 72 punten
- Opleiding-behandeling: 42 punten
- Opleiding-diagnostiek: 10 punten
- Opleiding-overige taken: 20 punten

Deelname aan dit programma (ID535051) levert 60 punten op voor bij NVRG geregistreerde werkers.
Deze opleiding is erkend bij de NVRG als specialistische module voor 40 uur (draaiboeknummer: D17006).

In combinatie met het counselingstraject kan men het lidmaatschap van de LVPW aanvragen.
Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: 
www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Dit programma maakt deel uit van het leertraject:

 

Systeemtherapeut NVRG >
 

OPLEIDER:          Kris Decraemer 


UURSCHEMA:   van 9 tot 16 uur 


LESDAG:               groep 17 start woensdag
                                    7 februari 2024
                                    afsluiting 18 december 2024


LOCATIE:              Interactie-Academie vzw
                                     Van Schoonbekestraat 33
                                     B-2018 Antwerpen


BESTAND:

infobrochure.pdf

 

praktische informatie.pdf

 

studiebelasting.pdf

 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze opleiding door op de begindatum te klikken.
De inschrijvingskosten bedragen € 50. Je ontvangt een factuur.

 Deze opleiding start op een van onderstaande data.

 Klik op een van deze data om je in te schrijven.

Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid