Inspiratiedag Kennismaking nieuwe autoriteit

Kennismaking nieuwe autoriteit

Kinderen en jongeren die agressief of zelfbeschadigend gedrag vertonen, vereenzamen of niet meer naar school gaan, maken ouders en andere (professionele) zorgdragers erg bezorgd. Zij voelen zich machteloos en gefrustreerd, weten niet meer wat doen. Pogingen om positie in te nemen lukken niet meer of leiden tot verdere escalaties.

Geweldloos verzet / nieuwe autoriteit is een benadering die door Haim Omer en zijn team aan de universiteit van Tel Aviv is ontwikkeld en ondertussen internationaal verankerd raakt. Tijdens deze inspiratiedag verkennen we hoe deze visie aan ouders en professionals houvast geeft om het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd zorgend en nabij te blijven. Kernconcepten hierbij zijn de-escalatie, aanwezigheid, het doorbreken van dwingende interactiepatronen, betrokkenheid en het op touw zetten van een netwerk van betekenisvolle anderen.

Wat levert het mij op? 

Deelname aan dit programma (SKJ212553) levert 8 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren - Cursus.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Geweld en delinquentie >

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit >

OPLEIDERS:

 

 

Annelies HuybrechtsWillem Beckers

UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze inspiratiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze inspiratiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid