Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Deze cursussen bieden ouders en professionals handvatten om zorgwekkend of agressief gedrag van kinderen en jongeren opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd nabij te blijven. In onze programma’s ligt de focus op het belang van een gedegen visie en op kwetsuren van ouders en het betrekken van netwerken.


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid