"Mijn kind haat me": over werken met verbeelding in ouderbegeleiding

Ouders van kinderen of jongeren die worstelen met een psychiatrische problematiek of ernstige gedragsmoeilijkheden raken vaak ontmoedigd en gestresseerd. Haperende en kwetsende ouder-kind interacties verstoren de ervaring van nog betekenisvol te zijn voor hun kind en richting te geven aan het ouderschap. Hun zelfovertuigingen en ook hun pogingen om zich zorgend te engageren raken in ernstige mate ondermijnd.

In deze inspiratiedag krijg je zicht op deze destructieve relationele wisselwerkingen. Je leert hoe je in gesprekken met ouders kunt interveniëren en oefent met specifieke verbeeldende methodieken die je binnen ouderbegeleiding kan inzetten. Zo kan je samen met ouders exploreren welke constructieve toekomstbeelden hen uitnodigen tot nieuwe interacties met en zorg voor hun kind.

Wat levert het mij op?

Deelname aan dit programma (SKJ213204) levert 8 punten op voor bij SKJ geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren - Cursus.


Focus op ouders en gezinnen >

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit >

OPLEIDER:                Willem Beckers 


UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze inspiratiedag door op de begindatum te klikken.

 Deze inspiratiedag gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven. 

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid