Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen

Op weg met kinderen, ouders en hun netwerken

Deze jaaropleiding is een postgraduaat (20 studiepunten) georganiseerd door hogeschool UCLL in samenwerking met de Interactie-Academie.
De opleiding kan ook deel uitmaken van het leertraject in de systemische counseling.

Wat leer je?

Je zet met gezinsleden een samenwerkingsrelatie in de steigers, exploreert hun leef- en betekeniswereld en initieert veranderingsprocessen. Je traint je in het maken van gezinstaxaties en het weloverwogen methodisch interveniëren tijdens gesprekken met een of meerdere gezinsleden. We denken weloverwogen na over welke setting meest passend is en welke settingwissels welke nieuwe mogelijkheden creëren. Je krijgt zicht op de diversiteit aan gezins- en familieconstellaties, posities en rollen, interacties tussen verschillende generaties, omgangsvormen in families, botsende belangen en verantwoordelijkheden van gezinsleden en je krijgt de nodige methodische handvatten om hiermee om te gaan. Je verdiept je in enkele thema’s waar gezinsleden mee kunnen worstelen, zoals problematische scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, crisis in gezinnen, ontwikkelingsmoeilijkheden of een diagnose bij een of meerdere gezinsleden. Je besteedt ook aandacht aan de verschillende samenwerkings- en overlegvormen tussen gezin en hulpverleningsinstanties en je bewegen binnen multidisciplinaire werkcontexten.

Iets voor jou?

Je werkt als hulpverlener direct of indirect met gezinnen. Je spreekt het hele gezin of met kinderen, jongeren, ouders afzonderlijk en moet vanuit die positie het gezin in het vizier houden. Zowel hulpverleners uit jeugdhulpverlening in de brede zin van het woord als hulpverleners uit de volwassenenzorg die direct of indirect met gezinnen werken zijn welkom. De opleiding is uitermate relevant voor mensen werkend in de jeugdzorg (residentieel, semi-residentieel, ambulant), pleegzorg, in school- of ziekenhuiscontexten, kinder- en jeugdpsychiatrie maar ook volwassenenpsychiatrie. Hulpverleners of begeleiders werkzaam binnen buurtwerk maar ook jeugdrechtbank of herstelbemiddeling vinden houvast en leidraden voor hun werk in deze opleiding.

Voor meer informatie, zie rechts op deze pagina.

Via deze link kom je op de website van hogeschool UCLL.

Wat levert het mij op?
Deze opleiding

  • kan deel uitmaken voor een erkenning als systemisch werker bij de NVRG;
  • kan deel uitmaken van een opleiding tot counselor en levert 150 scholingspunten op voor accreditering bij de LVPW (accrediteringsnummer 2028/07/28-02);
  • is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (SKJ207601) met 201,60 punten;
  • is erkend door de NVPA (Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) als specialisatie opleiding.
  • is erkend bij de KMO onder het thema 'beroepsspecifieke competenties': BSC-0006271 - dienstverlener: UCLL (DV.O103479)
    Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Klik hier voor de reglementering voor het gebruik van opleidingscheques.

 


Online proeven van het postgraduaat Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen


 

Dit programma maakt deel uit van het traject:
 

 Systemisch werker NVRG >
 

 

 

HOOFDOPLEIDER:            Sabine Vermeire 


UURSCHEMA:    van 9 tot 16 uur


LESDAG:                 groep 20 start donderdag
                                      19 september 2024,
                                      afsluiting 26 juni 2025


LOCATIE:               Interactie-Academie vzw
                                      Van Schoonbekestraat 33
                                      B-2018 Antwerpen


ORGANISATIE:  UCLL in samenwerking met Interactie-Academie

Je kan je hieronder inschrijven voor deze opleiding door op de begindatum te klikken.
De  administratiekosten bedragen € 55. Je ontvangt een factuur.

Gelieve bij inschrijving je geboortenaam zoals vermeld op je identiteitsbewijs te gebruiken.

 Deze opleiding start op onderstaande datum.

 Klik op een van deze data om je in te schrijven.

Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid