Specialisatie Bemiddelen in arbeidsrelaties en sociale zaken

De laatste jaren wordt de hulp van bemiddelaars in sociale zaken steeds vaker ingeroepen bij arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers en tussen werknemers onderling. Deze conflicten gaan vaak over werkinhoudelijke, relationele, praktische of financiële thema’s en worden mee beïnvloed door reorganisaties, belangentegenstellingen, onverenigbare karakters, waarden, visies of taakopvattingen.
Het effect van deze territoriale of inhoudelijke conflicten kunnen de vorm aannemen van hoogoplopende ruzies, kliekvorming, afhaken van medewerkers, boycotten, pesterijen, burn-out of pijnlijke ontslagen.
Naast de menselijke en relationele schade heeft een conflict vaak ook een organisatorische en economische impact. Daarom is het van groot belang dat conflicten voor alle partijen een zo snel mogelijke en constructieve oplossing krijgen.

Als bemiddelaar krijg je te maken met complexe knopen met vaak veel betrokkenen en een hoge tot zeer hoge emotionaliteit. Dit vraagt van de bemiddelaar een hoge professionaliteit, een gedegen kader en denkmodel, een helder protocol en veel onderhandelingsvaardigheden om zich een weg te banen door het complexe kluwen dat een conflict met zich mee brengt.

Onze opleiding Bemiddelen in arbeidsrelaties en sociale zaken biedt vanuit het systeemtheoretisch denkmodel de nodige tools en vaardigheden om als sociaal bemiddelaar beslagen het werkveld van de sociale bemiddeling te betreden.

In deze opleiding leren de cursisten:

  • Een systemische visie op samenwerking binnen de arbeidscontext: wat faciliteert afstemming tussen werknemers en werkgevers, tussen werknemers onderling? Wanneer loopt het fout?
  • Om positionele en structurele factoren van een concrete arbeidscontext in beeld te krijgen
  • Vastlopende en conflicterende processen tussen mensen te taxeren
  • Geprobeerde oplossingen in kaart te brengen, om van daaruit nieuwe sporen aan te reiken
  • Zich te positioneren als professionele bemiddelaar, onder andere door een gedegen training in veelzijdige partijdigheid en triadisch werken en grondige reflectie op de eigen attitude
  • Het maken van overeenkomsten en verslagen die het bemiddelingsproces ondersteunen
  • Werken met impasses

Wat levert het mij op?

Deze specialisatie is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars (48 punten).

Deze specialisatie is erkend als permanente educatie voor 48 punten in categorie 1a door de Mediatorsfederatie NL.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.

 

Deze opleiding maakt onderdeel uit van het traject:


Leertraject Bemiddeling >
 


Bemiddeling, mediation en conflicthantering >

OPLEIDER:            geen gegevens om te tonen


UURSCHEMA:    geen gegevens om te tonen


LESDAG:                 geen gegevens om te tonen


LOCATIE:               Interactie-Academie VZW
                                      Van Schoonbekestraat 33
                                      B-2018 Antwerpen


BESTAND:  

infobrochure.pdf

 

praktische informatie.pdf

 

Je kan je voorlopig niet inschrijven voor deze opleiding.
Het voorschot bedraagt € 75.
Gelieve dit bedrag bij inschrijving over te maken op onze rekening BE87 0015 1180 2994 (BIC-code GEBABEBB).

 Deze opleiding start op een van onderstaande data.

 Klik op een van deze data om je in te schrijven.

Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratiennummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid